”Älgförvaltning” är ett begrepp som funnits myntat så länge jag minns, och det är ännu inget som vi behärskar. Vi har kanske kunskapen, men det finns allt för många irrelevanta viljor, som till synner om sist endast vill gagna sin egen sak. Förvaltningsområdena fyller inte någon som helst funktion, utan innebär endast fler kostnader för jägarna och underlättnad för Länsstyrelsernas tjänstemän. Meningslöst eftersom man ändå är suverän i sina egna skötselområden, som i sin tyr har sina egna förvaltningsmodeller, där den ena är krångligare än den andra. I själva verket ägnar man sig bara åt att sätta krokben för sig själva i knepiga avskjutningsregler. Dessa i sin tur hämmar jägarna att komma upp i måltalet. Vi har inventeringar som är obefintliga åt det ena eller andra hållet. Vissa förlitar sig endast på älgobs, andra på spillningsinventering, som i sin tur i själva verket görs vid skrivbordet eftersom den inte är extern. Jaktlagen blir mer eller mindre tvingade att göra spillningsinventeringar för att spara pengar åt skogsbolagen. När vi sedan kommer till själva jakten, så börjar den svenska ”älgavundsjukan” att sätta spår inom älgförvaltningen., när man långt in på senvintern får sin älghund ståendes på andra sidan den förhatliga rågången – Det är väl en sak. Men när grannen tycker att man ska koppla hunden, trots att både de och en själv har mängder av älg kvar att skjuta – Då är det inte lätt att få en fungerande förvaltning. Det är då man börjar fundera över dessa gigantiska förvaltningsområden, när man inte ens kan samarbeta på några tusen hektar, som dessutom har samma markägare. Här om dagen jagade min hund ko och kalv. Merparten av tiden stod den dock på grannens. Kon var svag och utmärglad och borde avlivas. Hon var hårlös och betedde sig konstigt vid jaktens gång. Självklart borde hela ekipaget avlivats eftersom det var kalv med i spelet. Men tillåtelse medgavs ej av grannen. Fråga mig inte varför. Igår sköts en eftersöksjägare ihjäl en älg som låg vid vägkanten och inte kunde ta sig över snökanten. Idag var jag och körde bort henne åt det ena jaktlaget som vi samarbetar med. Det var samma djur som jag jagat ett par dagar tidigare, men som då stod hos fel granne. Älgen gick en kvalfull död till mötes innan eftersöksjägaren avlivade henne. – Är det älgförvaltning? Thomas Ekberg