Generellt är älgstammen på väldigt många områden en katastrof, både kvantitativt och kvalitativt.
 
Jag har personligen aldrig varit någon förespråkare för statlig styrning eller ett "lika för alla" koncept, men när det gäller viltförvaltningen och då framförallt älg, så finns ingen annan utväg om vi ska få någon ordning och styrning på vår svenska älgstam.
 

 

 
När ÄFO bildades så var tanken väldigt god och vi var på rätt väg. Problemet är bara det att ÄFO aldrig blev det positiva verktyg som det kunde ha blivit. Kort sagt - Det fungerar inte.
 

 

 
Och varför då detta?
 

 

 
Man är fortfarande suverän inom sitt eget ÄSO, där man har egensnickrade regler i varje område. Man har olika avskjutningsregler, olika jakttider och mycket annat.
 

 

 
Så allt är egentligen precis som förut.
 

 

 
Hittills har det bara utmynnat i att det blivit dubbelt så dyrt och krångligt, och hälften så roligt och nyttigt.
 

 

 
Den största boven i sammanhanget är att man bygger sina förvaltningsplaner på ofullständiga eller obefintliga inventeringsunderlag, vilket är nyckeln till all förvaltning.
Man måste helt enkelt veta vad man har i markerna för att man ska kunna veta vad man kan fälla.
 

 

 
Dessutom är det oerhört svårt med interna inventeringar som sker oavlönat och "frivilligt" fast  under tvång. Det leder i sin tur till att vi får skrivbordsprodukter som inte är relevanta och/eller väl tilltagna i överkant. När spillningspärlorna inte hittas i rutan så lägger man gärna till lite ändå.
 

 

 
Ty det viktigaste för jägaren verkar i många fall vara att man har en hög tilldelning, även om det inte finns älgar att skjuta. Visst är det underligt?
 

 

 
Jag tror inte man behöver vara rymdforskare för att få skutan på rätt köl.
Jag tror inte heller på den uppsjö av olika förvaltningsmodeller som finns att tillgå.
För det är ju trots allt så att den rätta nyckeln eller modellen har man ännu inte hittat. Och den finns heller inte, eftersom då hade man redan använt den.
 

 

 
Verkligheten kommer ganska snabbt ifatt.
 

 

 
I min värld så ska man göra det enkelt för sig, framförallt för att få en kvalitativ älgstam, men också ha roligt när man jagar.
 

 

 
För de flesta är ju faktiskt jakten en hobby. Även om det är en livsstil. Därför skulle jag vilje se följande grundstenar för framtidens älgförvaltning.
 

 

 
En statlig myndighet som fattar beslut tillsammans med sakkunniga i ämnet. Inte som idag - Rekommendationer från en Länsstyrelse.
 

 

 
Skrota ÄSO och dess suveränitet.
 

 

 
Äska statliga pengar som ska användas till extern inventering.
 

 

 
Och/eller få markägare/arrendatorer att lägga  en eller flera kronor årligen i en pott för att få till stånd flyginventeringar var tredje år.
 

 

 
Låt ÄFO få sköta allt som sig bör. Utdelning av älgarna inomn hela området, som fördelas efter hektar - Inte efter någon konstigt "rättvisemodell". Däremot bara under en viss tid. De som återstår efter den satta tidpunkten blir så kallade pottälgar så även mindre markägare/arrendatorer får möjlighet att skjuta vuxen älg.
Detta kommer i sin tur minska ansökningarna om A-licens och får större markägare att gå in i ÄFO.
 

 

 
Vidare är det ju viktigt att man använder hela den biologiska jakttiden och skjuter älgarna så kallat skogfallande. På det viset får man bort krångliga regler som hämmar hela förvaltningen eftersom man nu har korrekta inventeringar och korrekta avskjutningar.
 

 

 
Framförallt får man det vi alla strävar efter: En konsekvent och långsiktig förvaltning. Det är alltså bara att jaga och följa planen tills denna är uppnådd - Sedan är jakten slut.
 

 

 
Än så länge så har vi totalt misslyckats. Det går inte att ha 300.000 "experter" som ska lösa älgförvaltningen. Vi behöver en fast hand som inte bara "rekommenderar" utan som faktiskt  bestämmer.
 

 

 
Är helt övertygad om att det går att få tillbaka en lagom stor älgstam som framförallt innehåller kvalitet.
 

 

 
Det jag jag skriver här är givetvis bara några av byggstenarna till en bra förvaltning och en god älgstam samt naturligtvis en bra jakt där vi värnar om vårt främsta varumärke älgen, och har roligt samtidigt.
 

     

 
 
Thomas Ekberg
Jaktlust.com