Jag är ganska politiskt intresserad. Eller egentligen – Jag är nog mer intresserad av människorna bakom politiken än själva politiken i sig. Så här i valtider så ”roade” jag mig med att ställa frågor till våra ledande politiker om hur de ser på jägarkårens användande av löshundar. Hur ska det bli i framtiden? De flesta politiker är faktiskt väldigt tillmötesgående och svarar på frågor. Det gäller både nu inför EU-valet och inför det stundande nationella valet. Men det lustiga är att hur man än ”böjer” frågeställningarna, så verkar det inte finnas något motstånd för jakt och jaktrelaterade frågor överhuvudtaget. I alla fall inte om man ser till svaren man får. I valtider älskar alla jakt och jakthundar… Valt att inte redovisa namnen på personerna som svarat nedan. Men svaren är från ledande politiker i respektive parti. Några mindre partier har valt att inte svara. Centern Vi är ju det parti i riksdagen som ständigt arbetar för vettiga regler för jakten i alla avseenden. Löshundsjakten hotas ju till dels av vargförekomst och vi vill ju begränsa antalet vargar. Vi tycker det fungerar bra i dag. Vi ser framförallt inte någon orsak till inskränkningar som jag vet att det framförts krav på av enskilda parlamentariker inom EU som både krävt förbud och kortare tid för hundar i skogen. Miljöpartiet Vargstammen behöver öka något för att bli långsiktigt livskraftig, vilket i praktiken kan komma i konflikt med löshundsjakten. Det är ingen konflikt jag vill förringa, men däremot kan jag inte komma på något aktuellt förslag som kan uppfattas som en regelmässig begränsning av jägarnas bruk av jakthundar. Folkpartiet Vi har inte tagit ställning till frågan om jakthundar. Det finns onekligen många dimensioner i denna fråga, ersättningsregler vid skada orsakat av varg-björn , koppeltvång, vistelse i bil, rastning, kopplingsförbud inomhus, rävbandmask, etc. Vi skulle faktiskt vilja bolla över frågan till dig och höra vad du och dina jaktvänner anser i frågan. Sverigedemokraterna Den svenska jakten med hundar har urgamla anor och är förutom att vara en del i vårt kulturarv en mycket uppskattad del av jaktupplevelsen för mången svensk jägare. De svenska jaktformerna med hund gör dessutom många gånger jakten mer etisk då hundar kan uppspåra skadeskjutet vilt och apportera skjutna fåglar. Kristdemokraterna Kan inte se att vi skulle ha behov av att ändra regelverket, och om så vore fallet är det en nationell fråga och inte en fråga för EU Socialdemokraterna Vi har en god tradition i Sverige av att föda upp och träna hundar för jakt på ett etiskt bra sätt, och det vill vi att vi ska kunna fortsätta med. Hunden spelar en avgörande roll i den svenska jakten rent historiskt, och är en av faktorerna för vår lyckade viltförvaltning. Moderaterna Det finns inga planer på att ändra den nuvarande användningen av hundar när det gäller jakt. Hundarna är en viktig del av den nordiska jaktutövningen och inte minst när det gäller att söka upp och förkorta trafikskadat vilt. Vänsterpartiet Jag kan inte komma på att vi lagt förslag åt endera hållet vad det gäller jakthundar. Regeringen utreder ju hela jaktpolitiken just nu. Har ni förslag på några ändringar meddela gärna. EU ska iaf inte bestämma över detta.   Låter ju bra! Eller? Ser man till svaren så kan vi jägare vara helt lugna – Det kommer inte bli begränsningar i hur vi jagar och bedriver jakt med våra hundar. Eller? Kunde givetvis valt att ”knorra” till frågeställningen ytterligare med typ: ”Hur ska vi bedriva löshundsjakt och sköta eftersök i framtiden om målsättningen är att Sverige ska vara täckt av vargrevir” Men jag tvivlar faktiskt på att jag skulle fått några kloka svar på en sådan fråga. Detta eftersom man sannolikt inte funderat i dessa banor. Nästan alla partier är rörande överens om att ”EU inte ska lägga sig i denna typ av frågor” – Men är det inte så att vargfrågan och frågan om jakt med löshund hör ihop? Och gällande vargfrågan så ber man ju faktiskt EU att lägga sig i. Antingen på direkt uppmaning från olika EU-parlamentariker eller genom risken att EU helt enkelt inte godkänner förvaltningsplanerna. Naturvårdsverket ska ju genomföra de förändringar gällande rovdjursförvaltningen som riksdagen har beslutat om. Samtidigt är det så att inga svenska myndigheter eller domstolar får tillämpa en svensk lag om den går emot EU:s regler inom området. Det innebär att om man från Naturvårdverkets sida är osäker på hur man ska tolka reglerna, så måste man fråga EU innan man fattar beslut. Och det kan ju bli lite spännande… För antingen har man gjort ett bra jobb med förvaltningsplanerna från nuvarande regerings sida – Eller också har man arbetat med frågan i åtta år – Utan att någonting har hänt. Och hur kommer en eventuell ny regering hantera frågan? Kommer man försöka riva upp förvaltningsplanerna? Minst ett av partierna i en sannolik ny regeringskonstellation är ju på många sätt både kritisk mot jägarkåren, jakthundar och förvaltningsplanerna gällande vår rovdjur. Oavsett hur framtiden ser ut för oss jägare och för våra hundar, så kan vi vara säkra på en sak: Dåliga politiker väljs av goda medborgare som inte röstar! Mikael Jägare, Jaktlust.com