Jakten som sysselsättning är i princip en icke-marknadsprissatt nyttighet, men det betyder ju inte att den saknar samhällsekonomiskt värde, eller hur?

 

Tror ni inte det är viktigt ur välfärdssynpunkt och för att vi ska kunna ha en levande landsbygd även i framtiden att vi främjar olika ”nyttigheter”, inte bara det man kan mäta i antal kubik virke man kan få ut av skogen?

 

Jakten som rekreation, men även som inkomstkälla har en extremt viktig roll på landsbygden och givetvis är det något som man måste ta hänsyn till och värna om. Vi behöver fler jägare – Inte färre.

 

Jag är helt övertygad om att det skulle gynna alla – Även de som bor i lägenheter i storstaden och som kanske sällan har tid eller möjlighet att besöka den naturliga förmån vi har som kallas skogen.

 

Men när man väl väljer att sätta sig i bilen och åka uppåt på semester – Är det inte viktigt att det även finns någon form av service eller ställen att handla och tanka på då? Visst – Jakten är bara en del i det stora hela. Givetvis hänger landsbygdens avbefolkning samman med en rad andra saker. Men man kan och ska definitivt inte bortse från jaktens betydelse i glesbygd. Då gör man bort sig.

 

"Naturen klarar sig bäst själv - Låt den vara". Vi är väl ganska långt från det? Vi blir ju allt mer urbaniserade och som "naturvän" borde man väl istället vara glad att vi har en aktiv jägarkår där de allra flesta arbetar ideellt för att vi ska ha en levande och rik fauna.

 

Jag har personligen rätt svårt att förstå hur vissa tänker ibland. Är det bättre att vi kastar av oss kängorna och låter de stå tomma i skogen?