banners-till-jaktlust-564x206pxvff   Lantbruket binder ris för egen rygg! Att stoppa utfodring kommer få oerhört negativa konsekvenser med kraftigt ökade skador för lantbruket.I grund och botten är det just det moderna landbruket som orsakar dagens höga numerär av klövvilt. Utfodring är ju ett sätt att fodra bort viltet från attraktiva grödor som spannmål. Att bara få fodra i ”små givor” för att försöka skjuta ett vildsvin kan givetvis fungera, men det kommer inte ge önskad effekt för det kommer ske på helt fel ställen. Istället för en foderplats i skogen, så kommer det istället finnas åtlar där man skjuter på viltet och då söker de givetvis sin mat på andra platser – I böndernas grödor. Jag undrar vad det är för skrivbordsnissar som sitter och kommer med lagförslag där det ena är dummare än det andra? Istället behöver vi se till att få bättre inventeringsunderlag så vi kan öka avskjutningen där det behövs. Generellt tror jag att man har dålig koll på vad man har i markerna och därför kanske man blir försiktig i överkant och därför inte når sina viltförvaltningsmål. Man underskattar helt enkelt hur mycket vilt man har på sin jaktmark. Visst får omfattande utfodring fler individer att överleva, men största anledningarna till de kraftiga viltstammarna är utan tvekan lantbruket, underskattning av viltstammarna och brist på inventeringsunderlag. Låt oss därför börja i rätt ända. Vi har dessutom ett ansvar att utfodra viltet under den kalla årstiden och det innebär att man konkret ska påbörja sin utfodring i god tid eftersom det är rent skadligt för viltet att börja fodra när vintern redan är kommen. Jag har också svårt att förstå de så kallade ”förlängda skyddsjaktstider” som delas ut och föreslås. Exempelvis vill man han skyddsjakt i mars månad på dovkalv i delar av Östergötland. Och även dovspets och kalv från första augusti, även det i samma län. Hur tänker man då??? Varför ska man skjuta dovkalv som knappt är fyra veckor gamla och sedan slänga dem dynghögen eftersom det inte finns något att ta rätt på?  Vad ger det för effekt? Nu är vi väl ändå och petar i etikens gränsland? Dovviltet är det oerhört lång jakttid på. Från 1/10 – 28/2 – Fem månader! Plus handjur från 1/9. Men andra ord i princip halva året. Klarar man inte sina mål då, så är det något som inte stämmer. Jag som bedriver jakt yrkesmässigt vet att alla så kallade sälj-jakter är över ungefär i mitten på november. Det är ju efter detta man som viltvårdare har god tid på sig att uppfylla sin tilltänkta avskjutningsplan. För vi bara riktiga inventeringsunderlag, så är jag övertygad om att jägarkåren kommer kunna hantera detta på ett alldeles utmärkt sätt utan att man behöver införa nya korkade lagar  - Skrivbordsprodukter som kommer ha motsatt effekt. En sak är jag också helt säker på – Ett stopp för utfodring kommer innebära ren katastrof för jordbruket! Kära beslutsfattare. lokalpolitiker, riksdagspolitiker, LRF och diverse Länsstyrelser – Det är dags att börja tänka ansvarsfullt och ta hjälp av människor som arbetar professionellt med viltförvaltning? Thomas Ekberg